Göm menyn

Prisma

Ansökningar till och bidrag från Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Naturvårdsverket och Skolforskningsmyndigheten hanteras i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma.

På den här sidan har vi samlat information för personal som använder Prisma vid Linköpings universitet.

Innehåll:

 

Skapa konto

Alla användare i Prisma behöver registrera ett konto vilket används till samtliga ärenden i systemet. Var ute i god tid då det kan ta en del tid i anspråk. LiU-anpassade instruktioner för hur du skapar ett konto finns för nedladdning nedan:

CV

Samtliga finansiärer använder nu CV-modulen i Prisma. Det vill säga att inga CV:n längre ska skickas in som PDF:er. Ett råd är att utgå ifrån utlysningstexten när du lägger in dina CV-uppgifter i Prisma. På så vis riskerar du inte att lägga tid på att lägga in sådant som ändå inte efterfrågas i ansökan.


Publikationslistor

För ansökningar till Formas och Forte används nu publikationsmodulen i Prisma. För ansökningar till Vetenskapsrådet ska publikationslista tillsvidare bifogas som PDF. Sökandes publikationslista får vara max 5 sidor och medverkande forskare max 1 sida. Läs utlysningstexten för mer information.

 

Rapportering

Finansiärerna hanterar ekonomisk rapportering via Prisma i något olika omfattning och form. Läs mer nedan:

De ekonomer eller motsvarande som sköter ekonomisk rapportering för bidrag i Prisma måste ha ett konto i Prisma. En LiU-anpassad guide för att skapa konto finns här:

Projektledaren har tillgång till bidraget sedan tidigare och behöver inte bjuda in ansvarig ekonom till projektet, utan det sker centralt på LiU. När det är dags för den vetenskapliga återrapporteringen av ett bidrag får projektledaren ett mail från Prisma med instruktioner.

I Prismas användarstöd finns information till ekonomer (eller motsvarande) samt till forskare som ska återrapportera.

Tänk på att alla handlingar rörande projektet måste diarieföras på institutionen.


Användarroller i Prisma

Sökande/Projektledare är den forskare som ansvarar för ansökan och projektet.

Medverkande forskare är en disputerad forskare med en självständig idé i projektet som antingen står för sin egen finansiering eller finansieras av projektet. En doktorand eller dylikt räknas alltså inte som medverkande forskare, men kan finnas med i projektets budget. Medverkande forskare måste skapa konto i Prisma och lägga in CV och publikationslista i ansökan. Observera att undantag i definitionen av medverkande forskare kan förekomma i vissa former av utlysningar. Utlysningstexten anger definitionen av medverkande forskare.

Sökande kan välja att bjuda in en medverkande administratör som kan redigera ansökan. En administratör kan inte se ansökan efter deadline.

I regel är prefekt på respektive institution signerare. I flera fall har även proprefekt signeringsrätt.

Den ekonom eller motsvarande som sköter den ekonomiska rapporteringen i Prisma kallas rapportör.

 

Hjälp

  • Skapa konto (Anpassad för anställda vid Linköpings universitet)

Stöd för rapportörer:

För frågor kring innehållet i en ansökan finns kontaktuppgifter i utlysningstexten. I regel finns all nödvändig information kring en utlysning i utlysningstexten.

För övriga frågor kontakta oss organisationskontoansvariga på LiU (prisma@liu.se) eller Prisma-ansvarig på din institution.

Linköpings universitet har ett organisationskonto i Prisma. Sökande anger Linköpings universitet som hemvist och kan då söka medel via universitet. Huvudansvarig för LiU:s organisationskonto är Tove Kvarnström på Grants Office. Övriga ansvariga är Marie Sigvardsson på Planerings- och uppföljningsenheten och Kirstin Kahl på Grants Office. Organisationskontoansvariga ser till att LiU:s information kring Prisma är uppdaterad, via bland annat denna sida och via institutionernas kontaktpersoner. Organisationskontoansvariga nås via prisma@liu.se.

För att underlätta kommunikation och stöd kring Prisma har alla institutioner en eller flera kontaktpersoner för Prisma. Dessa får information från organisationskontoansvariga och sprider sedan vidare till institutionens anställda.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-25