Göm menyn

Om Grants Office

Grants Office har som målsättning att bidra till en ökning av den externa forskningsfinansieringen, öka antalet starka forskningsmiljöer samt att förbättra kvalitén i forskningsfinansieringsprocessen vid Linköpings universitet.

Grants Office kan bistå forskare vid LiU med följande;

Wordcloud
 

Hitta finansiering

Grants Office kan på olika sätt hjälpa forskare att identifiera lämplig forskningsfinansiering. På vår hemsida finns information om olika forskningsfinansiärer och deras aktuella utlysningar. Som anställd vid LiU har du tillgång till Research Professional - en onlinedatabas över forskningsfinansieringsmöjligheter i hela världen. Vi hjälper gärna allt från institutioner och forskargrupper till enskilda forskare att komma igång och maximera träffsäkerheten. Grants Office erbjuder även råd om hur man hittar partners och hur man får till ett bra konsortium.
 

Strategiskt arbete med projektansökningar

Grants Office arbetar med att strategiskt stödja forskare vid projektansökan. Genom den erfarenhet och kompetens som Grants Office har om finansiärer, olika utlysningar och ansökningar i stort kan vi bland annat visa på vad som skall lyftas fram och inte. Vi kan även ge råd om de delar av ansökan som gäller exempelvis implementation, impact och etik i projekt.

 

Program- och projektkoordinering

Grants Office forskningskoordinatorer har stor vana av projektkoordinering och hyrs regelbundet ut som koordinatorer i nationella och internationella forskningsprojekt. Det är möjligt att i ansökningsfasen avsätta medel för projektkoordinering via Grants Office.

 

Projektekonomi och projektadministration

Grants Office kan förmedla kunskap om finansiärers regelverk. Vi kan även bistå med administrativt stöd i forskningsfinansieringsprocessen. Kirstin Kahl, ekonom vid Grants Office, har god kompetens i projektekonomiska frågor så som budgetering och redovisning. Även våra forskningskoordinatorer har kompetens i projektekonomi.

 

Specialistkompetens inom EU:s ramprogram

I Grants Office uppdrag ligger särskilt fokus gentemot EU:s ramprogram för forskning och innovation (f.n. Horizon 2020). Grants Office besitter specialistkompetens om regelverk, policies och praktik gällande detta. Forskare och ekonomer med frågor om EU:s ramprogram kan få god hjälp hos oss. Vi följer även upp LiU:s deltagande i EU:s ramprogram och kan erbjuda statistik och analys om detta.

Besöksadress

Campus Valla
Hus Key
Plan 3


Postadress

Linköpings universitet
Grants Office
581 83 Linköping


E-post


Twitter

 

NyhetsbrevSidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-21