Göm menyn

Om Grants and Program Offices

Grants and Program Offices har som målsättning att bidra till en ökning av den externa forskningsfinansieringen, öka antalet starka forskningsmiljöer samt att förbättra kvalitén i forskningsfinansieringsprocesserna vid Linköpings universitet.

Vi kan bistå forskare och annan personal vid LiU med följande:

 

Hitta finansiering

Grants and Program Offices kan på olika sätt hjälpa forskare att identifiera lämplig forskningsfinansiering. På vår hemsida finns information om olika forskningsfinansiärer och deras aktuella utlysningar. Som anställd vid LiU har du tillgång till Research Professional - en onlinedatabas över forskningsfinansieringsmöjligheter från hela världen. Vi hjälper gärna allt från institutioner och forskargrupper till enskilda forskare att komma igång och maximera träffsäkerheten. Grants and Program Offices erbjuder även råd om hur man hittar partners och får till ett bra konsortium.
 

Strategiskt arbete med forskningansökningar

Grants och Program Offices arbetar med att strategiskt stödja forskare med forskningsansökningar. Genom den erfarenhet och kompetens som vi har om finansiärer, olika utlysningar och ansökningar i stort kan vi bland annat visa på vad som skall lyftas fram och inte. Vi kan även ge råd om de delar av ansökan som gäller exempelvis implementation, impact och etik.

 

Program- och projektkoordinering

Grants and Program Offices forskningskoordinatorer har lång erfarenhet av projektkoordinering och erbjuder stöd i större nationella och internationella forskningssatsningar vid Linköpings universitet. Det är möjligt att i ansökningsfasen avsätta medel för projektkoordinering via Grants and Program Offices.

 

Projektekonomi och projektadministration

Grants and Program Offices kan förmedla kunskap om finansiärers regelverk. Vi kan även bistå med administrativt stöd i forskningsfinansieringsprocessen. Kirstin Kahl, ekonom vid Grants Office, har god kompetens i projektekonomiska frågor så som budgetering, redovisning och audits. Även våra forskningskoordinatorer har kompetens i projektekonomi.

 

Specialistkompetens inom EU:s ramprogram

I Grants and Program Offices uppdrag ligger särskilt fokus gentemot EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi besitter specialistkompetens om regelverk, policys och praktik gällande detta. Forskare och ekonomer med frågor om EU:s ramprogram kan få god hjälp hos oss. Vi följer även upp LiU:s deltagande i EU:s ramprogram och kan erbjuda statistik och analys om detta.

Besöksadress

Campus Valla
Hus Zenit
Plan 3


E-post


Twitter

 

NyhetsbrevSidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-26