Göm menyn

Medfinansiering av externt finansierade forskningsprojekt

I externt finansierade forskningsprojekt krävs ofta någon form av medfinansiering. LiU har med anledning av detta beslutat om medfinansiering via Rektors budgetram för:

  • Externa forskningsmedel med nomineringsförfarande
  • Externa forskningsmedel av strategisk vikt för LiU
  • Större projekt med direkt medfinansieringskrav

En lista över exakt vilka finansiärer och utlysningsformer som inkluderas finns att läsa i riktlinjerna för medfinansiering:

För att medfinansiering via rektors budgetram ska utgå ska en anmälan eller ansökan om medfinansiering lämnas in minst fyra veckor före sista datum för inlämnande av forskningsfinansieringsansökan. Läs mer om hur du ansöker/anmäler om medfinansiering i riktlinjerna via länken ovan.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-31