Göm menyn

Resestipendium - Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond

Det är nu dags att söka resestipendium ur Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond för våren 2019.
Datum och instruktioner för höstens utlysning finns här.


Utlysning av resestipendium våren 2019

Utlysningen öppnas 31 mars 2019
Sista ansökningsdag 30 april 2019
Beslut tas senast 31 maj 2019

Nedan kan du läsa anvisningarna för årets utlysning. Om du vill ladda ner anvisningarna som pdf-dokument kan du göra det här.

 

Vem kan söka

Resebidrag kan erhållas av forskare som avlagt doktorsexamen (motsv) och doktorander. För båda gäller att de vid sista ansökningsdag inte fyllt 40 år och är anställda vid Linköpings universitet. Företräde till bidrag ges till den som avlagt doktorsexamen (motsv). Den som erhållit bidrag vid visst ansökningstillfälle kan normalt inte komma i fråga förrän efter två år, dvs ansökan av medel 31 mars 2019 kan ej sökas av den som erhållit bidrag vt 2017 eller senare. Den sammanlagda tillgängliga summan är ca 300 000 kr per ansökningstillfälle.

 

Villkor för sökande

 • aktivt deltagande i en vetenskaplig konferens, företrädesvis internationell konferens. ”Aktivt deltagande” innebär presentation av forskningsresultat i form av föreläsning, poster, introduktion till seminarium eller liknande. Stöd ges, i enlighet med beslutsbrev från KAWs stiftelse, i första hand för resekostnad

eller

 • för att stimulera yngre forskares internationella vetenskapliga nätverk i samband med besök vid utländskt universitet, forskningsinstitut etc.
 • Medel för finansiering kan ej sökas för aktiviteter gjorda före ansökningsdag.
 • Beviljade medel överförs till sökandens institution och används inom 24 månader.
 • Sökande kan normalt inte räkna med att bidraget täcker samtliga kostnader för deltagandet.
   

Bidrag kan sökas för

 • Rese- och logikostnader
 • Konferensavgiften
 • Övriga kostnader som har ett omedelbart samband med deltagandet i konferensen
   

Ansökan

Skriftlig ansökan i två exemplar skall ha inkommit senast den 30 april till:
Registrator, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.
Ofullständig eller för sent inkommen ansökan lämnas utan åtgärd.
 

Ansökans utformning


Beslut

Beslut tas senast 31 maj 2019 och kommuniceras till sökande per epost och i brev till berörda institutioner.


Kontaktperson

Björn Stafstedt, Universitetsförvaltningen

013-28 68 63

bjorn.stafstedt@liu.se


Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-25