Göm menyn

Horizon Europe

Horizon Europe är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation och har en budget på 95,5 miljarder euro.

De interna rutiner som gällde för Horizon 2020 gäller även för Horizon Europe. Mer specifik information om Horizon Europe kommer framöver. Tillsvidare finns nödvändig information på följande sida:

Kontakta alltid Grants and Program Offices (gpo@liu.se) om du planerar att söka medel från EU:s ramprogram.Horizon Europe


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-05