Göm menyn

SSF ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka finansiering inom Horisont Europa

I ett pressmeddelande den 5 mars 2021 meddelade Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) att de ska stödja svenska forskare i arbetet med att söka bidrag i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. 10 miljoner kronor kommer avsättas för sökande som redan har pågående SSF-projekt eller har avslutat sådana projekt efter januari 2018.

Utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd – en hävstång för svensk forskning” öppnar i SSF:s ansökningsportal senast den 1 april. Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021.


Marie Helsing Västfjäll 2021-03-08
Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-06