Göm menyn

Tre nya beviljade projekt inom H2020

BIGPICTURE, MECHANiCM och SAMURAI är tre forskningsprojekt vid LiU som nyligen beviljats finansiering från det europeiska ramprogrammet Horisont 2020.

Titel: Central Repository for Digital Pathology (BIGPICTURE)
Topic: IMI2-2019-18-01
Ansvarig forskare vid LiU: Claes Lundström, Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV)

Titel: Deciphering and targeting the molecular mechanisms that drive the mechanically-induced cancer metastasis to bones (MECHANiCM)
Topic: MSCA-IF-2020
Ansvarig forskare vid LiU: Anna Fahlgren, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

Titel: Soft Amphibious MicroRobot fabricated by Additive Integrated manufacturing (SAMURAI)
Topic: MSCA-IF-2020
Ansvarig forskare vid LiU: Edwin Jager, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

 

 

 


Marie Helsing Västfjäll 2021-03-08
Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-30