Göm menyn

Horisont Europa lanserat!

Horisont Europa är Europeiska unionens nionde ramprogram för finansiering av forskning och innovation med en budget på 95.5 miljarder euro. Det kommer att pågå i sju år (2021–2027). Den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska rådets ordförandeskap om Horisont Europa nåddes den 11 december 2020. Nästa steg mot genomförandet av Horisont Europa är antagandet av dess strategiska plan och arbetsprogrammet i slutet av februari 2021 eller i början av mars 2021, därefter följt av lansering av de första utlysningarna.

Portugisiska EU-rådets ordförande och Europeiska Kommissionen lanserade officiellt Horisont Europa vid ett digitalt event den 2 februari 2021.

Horisont Europa är organiserat i tre pelare som täcker Vetenskaplig Spetskompetens, Globala Utmaningar och Europeisk Industriell Konkurrenskraft, Innovativa Europa samt ett övergripande horisontellt program för att utvidga deltagandet och stärka det europeiska forskningsområdet. Den tredje pelaren, Innovativa Europa, innehåller nya element jämfört med Horisont 2020 med fokus på marknadsskapande innovation.

En annan nyhet i Horisont Europa är strategisk riktade åtgärder baserade på missionsdrivna utmaningar, och som kommer att innehålla en portfölj med olika satsningar såsom forskningsprojekt, politik, etc. Fem missionsområden has tagits fram: klimatanpassning inklusive omvandling av samhället, cancer, marknadens tillstånd och livsmedel, klimatneutrala och smarta städer och friska hav, samt kust- och inlandsvatten. Läs mer om missions 

Vidare planerar Kommissionen att föra samman privata och offentliga parter med en gemensam forsknings- och innovationsagenda och därmed undvika dubbel finansiering och minska forskningsfragmentering. Idag finns det 49 förslag på Partnerskap under Horisont Europa. Storbritannien kommer att bli ett associerat land med behörighet att delta i Horisont Europa, men det formella associeringsavtalet har ännu inte slutförts. Läs mer om partnerskap inom Horisont Europa
 
 
Svensk lansering av Horisont Europa
En svensk lansering av Horisont Europa arrangerades av Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen den 10 februari. Se inspelning av lanseringen (från 26:12)
 
Vi på LiU Grants and Program Offices (GPO) kommer att lansera Horisont Europa genom en serie webbinarier den 3–7 maj. Varje dag kommer att ägnas åt ett specifikt ämne och den första dagen kommer ägnas åt en översikt över Horisont Europa. Mer information kommer inom kort.
 

Officiella dokument för Horisont Europa

 

2021-02-11
Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-18