Göm menyn

Rapport om förslag till strategi om Horisont Europa

Rapporten Kraftsamling för Horisont Europa är ett förslag till strategi för deltagande i Horisont Europa för Sverige och svenska aktörer inom forskning och innovation. Förslaget har tagits fram av Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen  på uppdrag av regeringen.


Marie Helsing Västfjäll 2020-12-10
Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-06