Göm menyn

Nominera lovande nydisputerade kvinnliga forskare till Women in Science-priset

Nu är det möjligt att nominera kandidater till L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige. Priset har stöd av Sveriges unga akademi och har som syfte att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar.

En av fjolårets två vinnare var Eleni Stavrinidou, forskningsledare för Elektroniska växter på Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) vid Linköpings universitet med motiveringen:

Tillbaka till rötterna: Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Eleni Stavrinidou utveckla stabila tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, vilket möjliggör fantasieggande framtida tillämpningar i stor skala.

Läs mer och nominera senast 27 september:


Tove Kvarnström 2020-06-08
Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-28