Göm menyn

Wallenberg Academy Fellows och KAW Projekt 2021

Preliminär information om det interna nomineringsförfarandet för Wallenberg Academy Fellows (WAF) 2021 finns nu på Grants Office hemsida. Ta kontakt med din prefekt om du är intresserad.

Stiftelsen har beslutat att 2021 års utlysning av KAW projektanslag måste ställas in på grund av de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin.


Tove Kvarnström 2020-06-08
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-08