Göm menyn

LiU medverkar i tre nya EU-finansierade nätverk

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) är ett mobilitetsprogram inom Horizon 2020 som stödjer forskarrörlighet mellan länder och mellan akademin och industrin. Nyligen beviljades tre ansökningar inom MSCA vid LiU. De är så kallade Innovative Training Networks (ITN) som är fyraåriga multipartnernätverk med inriktning på utbildning av forskare tidigt i karriären. I samtliga fall är LiU deltagare, vilket innebär att Linköpings universitet får finansiering för att doktoranderna i nätverken gör en del av sin doktorandutbildning här vid universitetet.

De beviljade projekten är:

Titel: Hybrid and ORgAnic ThermoElectric System (HORATES)
Ansvariga forskare vid LiU: Igor Zozoulenko och Simone Fabiano, professor respektive universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Titel: PERovskite SEmiconductors for PHOtoNics (PERSEPHONe)
Ansvarig forskare vid LiU: Feng Gao, Professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Titel: Predictive Rendering In Manufacture and Engineering (PRIME)
Ansvarig forskare vid LiU: Jonas Unger, Professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

En lista över alla beviljade projekt inom Horizon 2020 vid LiU finns på Grants Office hemsida:


2020-06-05
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05