Göm menyn

Forskningsfinansiering kopplat till covid-19

Den pågående coronapandemin berör i stor grad hela samhället och finansieringslandskapet är givetvis inget undantag. Många forskningsfinansiärer utlyser exempelvis särskilda medel för forskningsprojekt rörande covid-19. På vår hemsida har vi samlat information för dig som söker forskningsmedel eller har ett pågående forskningsprojekt. Där finns bland annat en lista över utlysningar hämtad från finansieringsdatabasen Research Professional som uppdateras automatiskt när någon ny utlysning annonserats.

EU-kommissionen har en rad utlysningar med deadline 11 juni med stöd för forskning kring coronaviruset (läs mer här) och på European Research Area (ERA) Corona Platform listas alla relevanta utlysningar från kommissionen samt uppdaterade deadlines för ordinarie utlysningar:

Vetenskapsrådet utlyser bland annat karriärstöd för forskning inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd (deadline 25 augusti, läs mer här). På Vetenskapsrådets hemsida finns mer information om de särskilda utlysningarna och hur coronapandemin påverkar de med beviljade medel (läs mer här).

De särskilda medlen gäller inte enbart medicinsk forskning. Exempelvis utlyser Formas och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete medel inom ramen för det nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 (deadline 3 september, läs mer här). Vinnova utlyser också medel kring omställning, då med fokus på innovation med syfte att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför (deadline 18 september, läs mer här). EU-kommissionen utlyser medel för att studera sociala, ekonomiska och beteenderelaterade effekter av Corona-utbrottet (deadline 11 juni, läs mer här).

Ansökningstider på ordinarie utlysningar påverkas också. Information om nya deadlines finns på respektive finansiärers hemsidor och ansökningsportaler. Grants Office strävar efter att alltid ha uppdaterade deadlines på vår hemsida:

Vi informerar även löpande om förlängda deadlines på vårt Twitterkonto @LiUGrantsOffice.

Har du ett pågående forskningsprojekt finns det finansiärer, exempelvis Vetenskapsrådet, som tillåter att delar av bidraget används för forskning om covid-19. Många finansiärer har även förlängt sina rapporteringsperioder, och gjort det möjligt att förlänga dispositionstiden för bidrag. För att se vad som gäller för just ditt projekt, besök respektive finansiärs hemsida. Är du osäker kan du alltid kontakta oss på Grants Office (grantsoffice@liu.se) så hjälper vi dig hitta den information du behöver. För dig med ett pågående EU-projekt finns mycket information i denna presentation:

Kontakta oss på Grants Office som vanligt om du planerar att söka medel från EU:s ramprogram Horizon 2020. Tveka inte heller att höra av dig om du har frågor rörande annan extern forskningsfinansiering. Du når oss enklast på grantsoffice@liu.se.


Tove Kvarnström 2020-06-05
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05