Göm menyn

Program- och projektkoordinering via Grants Office

Grants Office erbjuder stöd till de som ska ansöka om stora forskningsprojekt och -program. Det är dessutom möjligt att i ansökningsfasen avsätta medel från projektet för koordinering via Grants Office.

Exempelvis kan vi:

  • bistå i kontakten med finansiären samt säkerställa att projektet följer de avtal och åtaganden som finns gentemot finansiären,
  • koordinera arbetet kring rapportering till finansiären,
  • koordinera processen för upprättande av juridiska avtal,
  • förbereda kallelser, agendor och underlag inför ledningsmöten,
  • bistå i arbetet med att upprätta och genomföra en kommunikationsplan,
  • i samverkan med ekonom på institutionen ta fram årsbudget, budgetuppföljning, rapportering, tidsredovisningar, etc. samt hantera budgetfrågor från forskare och externa parter
  • koordinera administrativa processer såsom dokumenthantering, projektverktyg samt administration i samband med interna och externa möten, kurser och evenemang,
  • samt vid behov, identifiera ytterligare finansiering.

LOE möteMistra rees

 


Foto: Thor Balkhed

Grants Office har en lång erfarenhet av koordinering av forskningsprojekt, och koordinerar idag över tio program och projekt. Nu finns det en särskild avdelning på vår hemsida där du kan läsa mer om dessa, samt om hur vi på Grants Office jobbar med koordinering:


Tove Kvarnström 2020-05-19
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-19