Göm menyn

Välkommen till Grants Office seminarium 2020 i september

(Uppdaterad 2020-08-12 11:08)

Grants Office seminarie 2020 blir i form av ett webinarie måndagen den 21 september.

Detta seminarium fokuserar vi lite extra på forskningsprojekt med flera partners, vilket är en relativt vanlig projektform inom europeisk finansiering. Att koordinera en ansökan och ett projekt är i regel mer omfattande om det är flera parters involverade. Därför erbjuder Grants Office såklart extra stöd för den som ska söka. Det är även möjligt att hyra in en forskningskoordinator från Grants Office som projektkoordinator om ansökan beviljas. Svjetlana Stekovic, forskningskoordinator på Grants Office, har en gedigen erfarenhet av att stötta forskare i ansökningar och i driften av sådana projekt – och även av att driva egna EU-finansierade forskningsprojekt med flera partners i egenskap av forskare. På seminariet berättar Svjetlana om sina erfarenheter av detta.

På seminariet kommer vi även lyssna till LiU-forskarna Ericka Johnsson (TEMA), Feng Gao (IFM) och Sara Liin (BKV) som erhållit prestigefyllda anslag från bland annat europeiska forskningsrådet (ERC), Wallenbergstiftelserna och Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Grants Office forskningskoordinatorer Agneta Jansson och Josefin Fernius berättar mer om ERC och MSCA, samt om planerade utlysningar och rutiner gällande Wallenbergstiftelserna.

Eftersom nuvarande europeiska ramprogram för forskning, Horizon 2020, avslutas vid årsskiftet kommer vi givetvis att dela med oss av den senaste informationen kring det kommande ramprogrammet Horizon Europe.

Utöver detta berättar vi precis som vid tidigare seminarier kort om vad Grants Office kan stötta med, samt ger en demonstration av finansieringsdatabasen Reserach Professional som innehåller utlysningar från över 8000 nationella och internationella finansiärer.

Vi ses i höst! Information om registrering kommer framöver.

 

Agenda Grants Office seminarie 2020
Måndag 21 september 09.30-12.00

09.30 Grants Office - What is our role?
09.40 Information about the upcoming European Framework Programme Horizon Europe
09.50 Coordination of collaborative research projects: Svjetlana Stekovic, Research Coordinator
10.10 Marie Skłodowska-Curie Actions: Agneta Jansson, Research Coordinator
10.25 Break
10.45 ERC (European Research Council) Grants: Josefin Fernius, Research Coordinator
10.55 Wallenberg Foundations - Calls and Internal Procedures: Josefin Fernius, Research Coordinator
11.05 Experiences from grantees Ericka Johnsson (TEMA), Feng Gao (IFM) and Sara Liin (BKV)
11.35 How to find suitable grants - Research Professional: Tove Kvarnström, Coordinator


Tove Kvarnström 2020-04-30
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-12