Göm menyn

Förlängd deadline på många utlysningar

Just nu förlängs utlysningstiden för många utlysningar på grund av Coronapandemin. Det gäller svenska såväl som europeiska och internationella finansiärer. Många utlyser även medel speciellt för forskning om covid-19. Exempel på sådana finansiärer, förutom EU-kommissionen, är Hjärt-Lungfonden, AFA försäkring, Formas och Vinnova.

Information om alla nya deadlines och utlysningar finns på respektive finansiärs hemsidor och ansökningsportaler. EU-kommissionen har en särskild sida där de listar utlysningar med ny deadline:

Grants Office strävar efter att alltid ha uppdaterade deadlines på vår hemsida - på sidan Svenska Finansiärer samt i vår årssammanställning av utlysningar. Vi informerar även löpande om eventuella förlängningar på vårt Twitterkonto @LiUGrantsOffice.

Även pågående projekt påverkas, och finansiärer har valt att hantera detta på olika sätt. Exempelvis har många finansiärer förlängt sina rapporteringsperioder, och Vetenskapsrådet möjliggör för den som har ett pågående projekt att lägga om fokus mot forskning om covid-19 (läs mer här). För att se vad som gäller för just ditt projekt, besök respektive finansiärs hemsida. Är du osäker kan du alltid kontakta oss på Grants Office (grantsoffice@liu.se) så hjälper vi dig hitta den information du behöver.


Tove Kvarnström 2020-04-02
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-05