Göm menyn

Grants Office finns för er i distansläge

LiU är ju sedan en tid tillbaka i distansläge på grund av den rådande Corona-pandemin. Vi på Grants Office strävar dock efter att ge samma stöd som vanligt till er under denna period. Även om vi inte kan mötas fysiskt så träffas vi gärna i telefon eller via webben. Kontakta oss på Grants Office som vanligt om du planerar att söka medel från EU:s ramprogram Horizon 2020. Tveka inte heller att höra av dig om du har frågor rörande annan extern forskningsfinansiering. Du når oss enklast på grantsoffice@liu.se.

Trots nuvarande situation besöker vi gärna institutioner, avdelningar och forskningsmiljöer. Vi hittar gärna digitala lösningar tillsammans med er för att kunna fortsätta med detta. Under våren har vi exempelvis arrangerat ett webinarie tillsammans med Cancerfonden, samt två digitala Grants Office in your Coffee Room på IFM. Vill din institution, avdelning eller forskningsmiljö ha ett digitalt besök av Grants Office? Kontakta oss på grantsoffice@liu.se.

Banner


Tove Kvarnström 2020-03-27
Sidansvarig: tove.kvarnstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-30