Göm menyn

Växelkurs

Alla kostnadsredovisningar skall göras i euro. Man kan antingen välja att rapportera kostnaderna enligt ECB:s (Europeiska centralbanken) växelkurs det datum kostnaden uppstod eller enligt växelkursen på första dagen månaden efter rapporteringsperiodens slut. Samma metod måste dock användas vid samtliga redovisningar. Växelkurser kan fås via länken nedan.

Observera att detta skiljer sig från Horizon 2020 där det istället gäller en genomsnittlig växelkurs från SEK till EUR över hela rapporteringsperioden.

Mer om växelkurser finns i Guide to Financial Issues Del B, Sektion 1, Artikel II.6.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-21