Göm menyn

Revisionsintyg

För projekt inom FP7, där det ackumulerade upplupna bidraget från EU-kommissionen uppgår till minst 375 000 € för en deltagare, krävs revisionsintyg i samband med den ekonomiska rapporteringen, ett s k ”Certificate on the Financial Statement” (CFS).

Denna revisionstjänst måste köpas av extern revisionsbyrå (f.n. f.n. Price Waterhouse Coopers, PWC). 

Kontakta Jonas Leek (jonas.leek@pwc.com) en månad innan rapporteringsperiodens slut, och glöm inte att lägga in en beställning i Raindance.

 

Material som skall sändas in i samband med revision

PWC använder sig av ett verktyg kallat Connect vid revisioner.

Connect innebär att allt material laddas upp via en hemsida istället för att fysiskt skickas till revisorn. Följande två dokument måste dock skickas i original till revisor och ska signeras av projektledaren.

  1. Avtalet Terms of reference
  2. Intyget Letter of representation

För att säkerställa för framtida eventuella revisioner bör en (elektronisk) pärm skapas.

 

Undertecknande av uppdragsbrev

Ett särskilt uppdragsbrev, "Terms of Reference for an Independent Report of Factual Findings of costs claimed under a Grant Agreement financed under the Seventh Research Framework Programme (FP7)", undertecknas av den projektansvarige och revisorn.

Observera att Marie Curie och ERC har egna "Terms of Reference". Dokument rörande Marie Curie finns här och för ERC skickar PO ut detta dokument.

 

Särskilt skriftligt uttalande från projektledaren

För uppdrag inom FP7 krävs även ett särskilt skriftligt uttalande från projektledaren, "Letter of Representation". Detta skrivs ut och undertecknas av projektledaren och sätts i projektpärmen, innan den lämnas till revisorn.

 

Tidsrapporter

För projekt inom FP7 krävs att varje medarbetares totala arbetstid registreras dagligen under hela projekttiden.

 

Revision av EU

EU har rätt att när som helst, under genomförandet och inom en femårsperiod efter slutbetalningen, göra en revision av projektet.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-10