Göm menyn

Medfinansiering av FP7-projekt

Rektor stödjer de projekt inom FP7 som universitetet deltar i med ett engångsbidrag om 100 000 kr, dock högst 50% av det bidrag som universitetet erhåller.

Det är fortfarande möjligt att söka detta bidrag för FP7-projekt, så vida inte projektet har slutrapporterats. Tekniska fakulteten medfinansierar dessutom otillåtna kostnader.

Kontakta Kirstin Kahl på Grants Office för mer information.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-09