Göm menyn

Europeisk finansiering

H2020

 

FP9

Horizon 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för
forskning och innovation och har en total budget
på omkring 80 miljarder euro.

 

Horizon Europe är det ramprogram som ska
efterträda Horizon 2020, och är fortfarande
under utveckling.

Övrig

 

 

FP7

Utöver ramprogrammen för forskning finansierar
EU forskningsprojekt i andra former.

 

FP7 hade en budget på drygt 50 miljarder euro.
LiU deltog som koordinator eller partner i
över 120 forskningsprojekt.

Har du frågor om FP7, kontakta gpo@liu.se.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-16