Göm menyn

Europeisk finansiering

FP9

 

H2020

Horizon Europe är EU:s nuvarande ramprogram
för forskning och innovation och har en budget på
95,5 miljarder euro.

 

Horizon 2020 var EU:s ramprogram för
forskning och innovation mellan åren 2014-2020
och hade en budget på omkring 80 miljarder euro.

Övrig

 

 

FP7

Utöver ramprogrammen för forskning finansierar
EU forskningsprojekt i andra former.

 

FP7 hade en budget på drygt 50 miljarder euro.
LiU deltog som koordinator eller partner i
över 120 forskningsprojekt.

Har du frågor om FP7, kontakta gpo@liu.se.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-05