Göm menyn

Projekt vid LiU som finansierats av Horizon 2020

103 forskningsprojekt vid LiU har hittills beviljats finansiering via Europeiska kommissionens nuvarande ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020. Ramprogrammet pågår mellan åren 2014-2020.

Eleni Stavrinidou

 

 


Eleni Stavrinidou, PI för HyPhOE - ett av de projekt vid LiU som finansierats via Horizon 2020.
Foto: Thor Balkhed


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-19