Göm menyn

Amerikanska finansiärer

Forskare som söker medel från amerikanska finansiärer ska kontakta gpo@liu.se för inloggningsuppgifter till aktuella ansökningsportaler. Skapa inga nya konton, utan använd alltid universitetets gemensamma officiella konton.

En sammanställning över alla amerikanska federala utlysningar finns på https://www.grants.gov/.

 

National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health (NIH) är USA:s statliga finansieringsmyndighet inom medicin och består av 27 olika institut och center.

Defense Advanced Research Projects (DARPA)

Den federala myndigheten DARPA stödjer forskning med syfte att utveckla teknologi för militära ändamål.

National Science Foundation (NSF)

NSF är en federal myndighet som stödjer grundläggande forskning inom alla icke medicinska områden inom vetenskap och teknik.

Bill and Melinda Gates Foundation

Stiftelsen är väldens största välgörenhetsorganisation och stödjer främst sjukvårds- och utbildningsprojekt i utvecklingsländer.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-16