Göm menyn

Amerikanska finansiärer

Forskare som söker medel från amerikanska finansiärer ska kontakta gpo@liu.se för inloggningsuppgifter till aktuella ansökningsportaler. Skapa inga nya konton, utan använd alltid universitetets gemensamma officiella konton.

För att få ett eRA commons ID/account, som är nödvändig för att kunna ansöka, kontakta gpo@liu.se i god tid.

DUNS: 350582292
NCAGE: AS81N
SAM registrering aktiv t.o.m. 2022-06-30 (registreringen uppdateras regelbundet)
LiU’s signing official: Kent Waltersson (kontakt sker via GPO)

Bankuppgifter: Inbetalningar från utlandet
Danske Bank, Box 7523, 103 92 Stockholm Sweden, Bankkonto: 1281 01 17713, BIC/SWIFT: DABASESX, IBAN: SE13 1200 0000 0128 1011 7713

 

En sammanställning över alla amerikanska federala utlysningar finns på https://www.grants.gov/.

National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health (NIH) är USA:s statliga finansieringsmyndighet inom medicin och består av 27 olika institut och center.

Defense Advanced Research Projects (DARPA)

Den federala myndigheten DARPA stödjer forskning med syfte att utveckla teknologi för militära ändamål.

National Science Foundation (NSF)

NSF är en federal myndighet som stödjer grundläggande forskning inom alla icke medicinska områden inom vetenskap och teknik.

Bill and Melinda Gates Foundation

Stiftelsen är väldens största välgörenhetsorganisation och stödjer främst sjukvårds- och utbildningsprojekt i utvecklingsländer.


Sidansvarig: marie.helsing.vastfjall@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-08