Göm menyn

Bild: Behörighetsgivande kurs i svenska. Foto: Peter Modin.

Om LiU:s initiativ i flyktingfrågan

Universitetet ska aktivt arbeta för att ta tillvara den potential som nyanlända människor har och möjliggöra deras etablering i det svenska samhället. Målet för koordinatorn som arbetar med detta uppdrag är att – i linje med rektors beslut - bidra till att synliggöra det som görs, skapa länkar mellan pågående initiativ både inom och utanför LiU, samt stödja nya idéer. Universitetets insatser kan grupperas i fyra områden:

 • LiU som utbildningsanordnare 
 • LiU som arbetsgivare 
 • LiU och studentengagemang
 • LiU och samverkansuppdrag

Vad gör LiU? Ett axplock

 • I dagsläget har LiU ett antal kompletteringsutbildningar (lärare och läkare t.ex,) och remissvar (här och här) skickades in under våren 2016. LiU kommer att starta kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker.
 • Ett snabbspår för lärare har påbörjats på bland annat LiU och ska pågå under 4 år, på uppdrag av arbetsförmedlingen. IKK och IEI förbereder en offert för att kunna erbjuda snabbspår för samhällsvetare. Under hösten startar en 10-veckorskurs som ska förbereda utländska läkare inför det nya nationella kunskapsprovet.
 • Det finns kurser i svenska och aspirantutbildningen.
 • Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända som LiU medverkar i tillsammans med Folkuniversitetet. För närvarande är fyra grupper igång i Norrköping, Linköping och Motala. Tre startade strax före sommaren. Deltagarnas utbildningsbakgrunder är från varierade områden; ingenjörer, ekonomer, lärare och inom vårdsektorn etc. 
 • LiU har lång erfarenhet av validering och bedömning av reell kompetens. Det har också under många år bedrivits arbete för breddad rekrytering och lika villkor.
 • Det ordinarie utbudet av masterprogram och fristående kurser på engelska kan också komma att vara aktuella för vissa presumtiva studenter i gruppen nyanlända. Senare del av program och basår inom teknik och naturvetenskap kan också vara av relevans.
 • Det finns ett flertal forskningsmiljöer på LiU med mer eller mindre direkt fokus på migration och integration, exempelvis: Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (Remeso), Institute for Analytical Sociology (IAS), Tema, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) m.fl. Forskningsprojekten som kan relateras till flyktingfrågan är många och olika; bland annat historiska och samtida perspektiv på migration, studier av diskriminering, validering, segregation, lärande, bemötande av ensamkommande barn och intersektionalitet. IDA fick nyligen en VINNOVA-ansökan beviljad om digital inkludering som har som mål att koppla an till LiU:s initiativ i flyktingfrågan på olika sätt.
 • Studenter och anställda engagerar sig på en mängd olika sätt genom föreningar mm. Det kan exempelvis handla om idrott (cykling, simning, fotboll mm), läxläsning, studiecirklar och språkträning (se tex om logopedstudenterna)

 • LiU sitter med i SUHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Praktikplatser

LiU och andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända (och personer med funktionsnedsättning) under perioden 2016-2020.

Blanketter har utvecklats av Arbetsgivarverket och mer information om uppdraget finns också på Arbetsgivarverkets hemsida. Om man inte har senaste pdf-läsaren kan man ladda ner blanketterna och spara i den version datorn har. Perioden bör vara mellan två och sex månader och syftet med praktiken är:

”att nyanlända arbetssökande, såväl kvinnor som män, ska få utveckla sina kunskaper i det svenska språket, få ett ökat nätverk och få kunskap om arbete på statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete oavsett arbetsmarknadssektor.”

Praktiken ska vara möjlig att kombinera med exempelvis SFI.

 

Rutiner om du vill ta emot en praktikant

 • Institutioner och enheter som är intresserade av att tillhandahålla praktikplatser kan fylla i arbetsgivarverkets blankett och skicka den till Joachim Pöls på Arbetsförmedlingen med cc till Lotta Kåvemark.

 • Joachim Pöls kommunicerar med andra delar av AF i länet för att matcha. Det kan ta upp till en månad innan en person kan vara på plats.

 • Ha i åtanke att det ibland kan vara svårt att matcha exakt utifrån det underlag ni arbetar fram. Det kan istället komma ett alternativt förslag från arbetsförmedlingen.

Rutiner för personer som vill ha praktikplats

 • När AF har en person som behöver praktik och är intresserad av universitetet så skriver de en kort sammanfattning av personens utbildningsbakgrund, erfarenhet, språknivå samt eventuella särskilda arbetsmiljöbehov och skickar detta för matchning på LiU.
   
 • Vi informerar om att underlaget är mottaget och försöker hitta en plats inom två veckor.

FAQ om Praktik i staten  
 

Samverkan med regionala aktörer och andra lärosäten

LiU:s anställda och studenter samverkar redan i flera olika sammanhang med externa aktörer både regionalt och nationellt där flyktingfrågan på olika sätt kommer upp, men inom ramen för samordningsuppdraget har vi hittills fokuserat framförallt på att försöka följa utvecklingen gällande nyanlända i regionen i kontakter med Länsstyrelsen, Linköpings och Norrköpings kommun, Arbetsförmedlingen och Region Östergötland. Dessa kontakter och möten bidrar till att LiU:s roll (eller potentiella roll) kopplat till flyktingfrågans olika dimensioner synliggörs och diskuteras. 

Vi bevakar vad som sker nationellt och har deltagit vid ett par konferenser och seminarier samt medverkat i några besök vid/av andra lärosäten. LiU är representerad i SUHFs arbetsgrupp för flyktingfrågor (se uppdragsbeskrivning här). 

 

 Sidansvarig: helena.iacobaeus@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-17