Göm menyn

Elektroniska signaturer 

Sedan i mars 2021 har det varit möjligt att använda signeringstjänsten eduSIGN för att underteckna dokument. Om du har frågor angående användningen av eduSIGN eller behöver hjälp att komma igång är du välkommen att höra av dig till projektledare Patrik Högberg.
 

Innan du börjar använda eduSIGN måste du ta del av informationen och instruktionen på sidan "Underteckna dokument elektroniskt med eduSIGN".


Sidansvarig: patrik.hogberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-21