Göm menyn

Elektroniska signaturer 

Nu är det möjligt att använda signeringstjänsten eduSIGN för att underteckna dokument. För att använda eduSIGN krävs att du har ett LiU-Id och att du har aktiverat tvåstegsverifiering.
 

Innan du börjar använda eduSIGN måste du ta del av informationen och instruktionen på sidan "Underteckna dokument elektroniskt med eduSIGN".


Sidansvarig: patrik.hogberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-03