Göm menyn

Systemstöd Projekt E-handel och fakturaPlanering och budget Redovisning Uppföljning och bokslut
 

Välkommen till Planerings- och Ekonomisidorna


Om sidorna

Syftet med dessa sidor är att ge information, stöd och anvisningar till personal som arbetar med planering och ekonomi inom universitetet. Informationen är i huvudsak indelad i 6 områden där informationen som rör ett specifikt område är samlad under respektive ”informationsruta”  med rubrikord överst på den här sidan. Förutom knapparna ovan se även rubriker till vänster för att hitta information om en särskild fråga. I högermarginalen finns en sökfunktion benämnd Genvägar A-Ö. 

 

Aktuellt 

 

Nytt intranät avseende ekonomisidorna är under uppbyggnad och beräknas vara helt klart efter sommaren. Bit för bit flyttar vi över materialet och slutar att uppdatera materialet på Insidan. Här kan du se de påbörjade ekonomisidorna. 

 

Nu har vi tagit bort den tillfälliga hantering där inkommande leverantörsfakturor per automatik fått 0 dagars förfallodatum, vilket inneburit att fakturorna skickats till betalning så fort de har beslutsattesterats och där våra leverantörer då har fått en snabbare betalning. Denna särskilda hantering har vi haft under ett drygt år, där Riksgälden i mars 2020 gick ut med rekommendationen att myndigheterna p g a pandemin, skulle betala sin leverantörsfakturor så snart som möjligt.

 

Nu i början av juli har så Riksgälden kommit med nya rekommendationer, vilka innebär att vi nu ska återgå till ett normalläge, där vi inte längre ska betala leverantörsfakturorna innan förfallodatum.

Från och med idag, kommer vi därför ändra så att inkommande fakturor inte längre får ett automatisk förfallodatum om 0 dagar.

 

Nya momsregler från och med 1 april vid inköp av viss elektronik. Omvänd moms gäller i vissa fall. Omvänd moms innebär att fakturan till LiU ska vara utställd utan moms. Kriterier som ska vara uppfyllda för at den nya regeln ska gälla är att fakturan ska vara på minst 100 000 kr exkl moms och avser bärbara datorer, mobiltelefoner, spelkonsoler och surfplattor. 

 

Tidplan avseende kvartal och tertial för 2021 finns publicerat under Uppföljning och bokslut.

 

Riktlinjer avseende intern handel som gäller för 2021, hittar du HÄR.

Riktlinjer avseende projektsamarbeten mellan institutioner finns HÄR.

Förtydligande gällande ekonomisk hantering vid akademisk återhämtning gällande prefekt och dekan hittar du HÄR.

 

Alla inkommande leverantörsfakturor sätts numera per automatik med 0 dagars förfallodatum och detta gällande alla våra leverantörer enligt rekommendation från Riksgälden. Det innebär att betalningen gällande fakturorna normalt når leverantören tidigare än vad de annars hade gjort. Vi ska inte lätta på vår kontroll för att stressa igenom betalningar, utan normala riktlinjer gäller. Vi ska i normalfallet ha fått leverans innan betalning skickas (gäller inte resor, hyror etc. precis som vanligt).

 

 

 

 

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: kristin.holmqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-05