Göm menyn

Systemstöd Projekt E-handel och fakturaPlanering och budget Redovisning Uppföljning och bokslut
 

Välkommen till Planerings- och Ekonomisidorna


Nytt intranät avseende ekonomisidorna är under uppbyggnad och beräknas vara helt klart efter sommaren. Bit för bit flyttar vi över materialet och slutar att uppdatera materialet här på Insidan. När materialet är överflyttat avpubliceras sidorna på Insidan succesivt.

 

Den här sidans information har flyttats till vårt intranät som du hittar här: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-ekonomi

 

För information om höstens möten för administratörer och ekonomer samt presentationsmaterial från tidigare möten se vårt gemensamma samarbetsforum https://liuonline.sharepoint.com/sites/Ekonomiforum

 

Inlogg Raindance

 

 


Sidansvarig: kristin.holmqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-20