Göm menyn

Systemstöd Projekt E-handel och fakturaPlanering och budget Redovisning Uppföljning och bokslut
 

Välkommen till Planerings- och Ekonomisidorna


Om sidorna

Syftet med dessa sidor är att ge information, stöd och anvisningar till personal som arbetar med planering och ekonomi inom universitetet. Informationen är i huvudsak indelad i 6 områden där informationen som rör ett specifikt område är samlad under respektive ”informationsruta”  med rubrikord överst på den här sidan. Förutom knapparna finns det rubriker till vänster där man direkt kan hitta information om en särskild fråga. I högermarginalen finns även en sökfunktion benämnd Genvägar A-Ö.

Aktuellt 

 

Tidplan för årsbokslut är publicerad 

 

Utbetalningsdag för leverantörsfakturor är måndag och torsdag.

 

Alla inkommande leverantörsfakturor sätts numera per automatik med 0 dagars förfallodatum och detta gällande alla våra leverantörer enligt rekommendation från Riksgälden. Det innebär att betalningen gällande fakturorna normalt når leverantören tidigare än vad de annars hade gjort. Vi ska inte lätta på vår kontroll för att stressa igenom betalningar, utan normala riktlinjer gäller. Vi ska i normalfallet ha fått leverans innan betalning skickas (gäller inte resor, hyror etc. precis som vanligt).

 

 

Den nya rutinen avseende intern handel som gäller för 2021, hittar du HÄR.

 

Kontoplanen är uppdaterad 200401 med sambandskontroller som styr vilka verksamheter som är giltiga till 3*konton.

31*-konton används ej i kombination med bidragsverksamhet och fakturering av intäkter med grund i 4§ avgiftsförordningen(31*-konton) görs från anslagsverksamhet. Vid P-fördelat projekt, fördelas intäkten på 31*-konton mot anslag.

 

Information angående resebidrag till anställda finns publicerad HÄR.

Information angående privata kostnader för personal upplagd på intranätet hittar du HÄR.

Årstidplan för 2020 hittar du HÄR.

 

 

 

 

 

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: kristin.holmqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-22