Göm menyn

Välkommen till projektsidan för
Stödsystem ekonomiprocesser 2017

Logga in på Raindance

 

 

Kurser och anmälan

 

Instruktionsfilmer Raindance

 

Aktuellt

Systeminformation om Raindance

Projektet "Systemstöd ekonomiprocesser 2017" håller på att avvecklas i takt med att Raindance övergår till förvaltning. Systeminformation om Raindance finns sen 20 juni på systemförvalningens webbsida.

Projektwebbsidan kommer fortsättningsvis innehålla information om arbetet med budgetmodulen som är den del som återstår inom projektet.

Budget & prognosmodulen i Raindance

5 september öppnades budget och prognosmodulen i Raindance!

Information om hur man sätter igång med arbetet skickades ut till de utsedda lokala administratörerna samma dag.

Support

Vid frågor som gäller budget/prognos ska ni i första hand vända er till bokslutsenhetens lokala administratör. I andra hand till kontaktpersonerna i denna lista och i tredje hand de centrala administratörerna - Gunilla Lundström och Eva Wessén.

Ni kan även mejla till ekonomisystem@liu.se. I ärenderaden - skriv Budget/prognos och er bokslutsenhet. När du beskriver ditt problem börja med att tala om i vilken bild du är i, sänd gärna med en printbild som även visar vilka urval du gjort.

 

Två utbildningstillfällen har genomförts för de som ska registrera budget och/eller prognos 21 och 29 september. Kursbeskrivning finns här.

 

 

Tidplan budget och prognos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På ekonomimötet den 23 maj gjordes en presentation av arbetet med Budgetmodulen i Raindance. Där finns bl.a. information om tidplan för införandet, roller och behörigheter.

 

Nya releasen "2017Vår" är installerad

Två gånger per år (höst och vår) släpper CGI nya releaser för Raindance med nya funktioner, förändringar och rättningar i systemet. Releasen som installerades 19 maj innehåller bl a:

 • Nytt format för utlandsbetalningar (SEPA)
 • Möjligt att koppla formulär till fritextartiklar
 • Möjligt att bifoga flera dokument samtidigt i ett moment (gäller inte Anläggningar)
 • Vissa layout- och funktionsförändringar i frågebilder
 • Krav på att ange hänvisning vid frånvaro i ”Min inkorg”

För frågor kontakta:  ekonomisystem@liu.se

 

Frågor och svar (FAQ)

Nu finns ett dokument där du kan hitta frågor och svar om Raindance. Där finns frågor och svar som inkommit till supporten samt frågor och svar från de frågestunder projektet haft under våren.  

 

Nya kurstillfällen

Nu finns det 3 nya utbildningstillfällen för kursen Utdata 2 enligt nedan;

 • 2017-05-02 8.30-11.30
 • 2017-05-08 13.00-16.00
 • 2017-06-27 8.30-11.30 anmälan till tillfällena kan göras här
 • Nya utbildningstillfällen finns för kurserna Anläggningar och Bokföring i huvudbok. Mer information och anmälan finns här.

 

Presentationer från ekonomimöte 21 mars

På ekonommötet 21/3 gavs en del information som gällde Raindance bl.a. statusläget och vissa justeringar vad gäller attester. Här kan du hitta presentationerna från mötet.   

 

Frågestunder

När Raindance varit i drift i drygt två månader erbjöd projektet Frågestunder under mars månad dit den som önskar var välkommen att ställa frågor som rör Raindance. Frågestunder har hållits vid tre tillfällen ett på vardera campus Valla, US och Norrköping. Anmälan krävdes och antalet platser var 30 st per tillfälle. Frågor kunde skickas in i förväg till ekonomisystem@liu.se .

 

Upplagd information

 • Inläsning av ingående balanser i RD gjordes 14/3. IB verifikationerna har nr 101211 och 101213 och ligger i period 201701 med ver.datum 2017-01-01.
 • Listan för upplagda leverantörer i RD är uppdaterad 20 februari och den finns här.
 • Saknar du en leverantör kan du hämta blanketten Saknad leverantör här och fylla i de uppgifter som efterfrågas. Blanketten skickas till ekonomisystem för upplägg.
 • En instruktionsfilm på hur man gör en beställning hittar du här.
 • Frågor FAQ:s finns upplagda kring E-handel / Inköp
 • Nu finns manualer och kursmaterial inom området Projekt upplagt här

 

Tidplan tom mars 2017

 • Tidplanen (till och med mars 2017) för det samlade ekonomiarbetet är uppdaterad 2017-02-15 och finns här.


Nu kan du anmäla dig till utbildningarna i Raindance

Klicka på länken Utbildningar i vänstermenyn eller den svarta knappen ovan.

Nu finns ett anmälningsförfarande för kursen E-handel Beställa.

 

Välkommen på öppen visning av Raindance

Nu är det snart dags för driftstart av vårt nya ekonomisystem.

Som vi tidigare har påannonserat vill vi bjuda in till öppna visningar av Raindance på respektive campus. Särskilda visningar kommer även erbjudas till bland annat ekonomiadministratörer, ekonomer, prefekter och administrativa chefer.

Visningen kommer att pågå ca 45 minuter och bl.a. innehålla information om:
- Hur du loggar in/ut
- Hur du hittar i systemet (menyer, inkorg etc)
- Hur du attesterar

Datum för både Öppna visningar och de särskilda visningarna finns i kolumnen till höger
 

Kick off och tester av Raindance

Bild: Kick off inför testperioden av Raindance.Nu är det nya LiU-gemensamma ekonomisystemet Raindance på plats. Häromdagen var det kick off för ett 50-tal medarbetare som nu ska testa systemet under sex veckor.
 

"Det ska bli jättespännande"

 

 

 

Välbesökt Raindance demo

CGI (leverantören av Raindance) höll en allmän demonstration av Raindance den 13 juni. Demon lockade cirka 100 åhörare och vände sig till alla med intresse av att se ekonomisystemet Raindance. En presentation gavs på förmiddagen och en på eftermiddagen med webbsändning till Norrköping.
 

Avtal klart

Liu har tecknat avtal med CGI (Raindance) för systemstöd för ekonomiprocesserna (ekonomisystem, elektronisk fakturahandel och inköp). Systemet uppfyller väl LiU:s kriterier om ett gemensamt systemstöd för alla ekonomiprocesser med god användarvänlighet. Det innebär att istället som idag arbeta i tre system (Agresso, Palette och LiU-inköp) kommer vi arbeta i ett system. Tidplanen är att det nya systemet ska driftsättas den 1 januari 2017.

Det första som projektet arbetat med är en analys- och designfas där behoven och kraven detaljspecificerats. Arbetet innebär att systemet ska sättas upp så att LiU:s krav uppfylls. Denna fas startades 17 februari och har pågått till slutet av maj. Analys- och designsarbetet har genomförts i ett antal work-shops per område och involverat representanter från institutioner och fakulteter.

19 april var projektet på studiebesök på Lunds universitet som precis infört Raindance som sitt ekonomisystem. Det blev ett utbyte av erfarenheter kring systemet, processer och införandet.

I nästa projektfas ska leverantören sätta upp systemet efter LiU:s detaljerade krav. Detta arbete ska vara klart i början av hösten då LiU:s användartester startar i oktober, därefter startar utbildningsinsatserna.

I en artikel på Insidan kan du läsa om uppstarten av arbetet tillsammans med CGI.

Klart för nytt ekonomisystem

Projektgruppen har ett arbetsrum i A-huset där de sitter. Lokalen ligger mittemot tryckeriet och delar rum med kopieringsservice.

I en äldre artikel från Insidan kan du läsa mer om projektarbetet;

Anbud för nytt ekonomisystem


Beslut

Ett beslut är taget om att genomföra en upphandling av systemstöd för ekonomiprocesser. Beslutet togs den 15 januari och finns här.


Processamordnare

Processamordnare för respektive processområde har identifierats som en viktig roll för att säkra funktions-/processperspektivet och förankra framtagna resultat. Samordnarens huvudsakliga ansvar är att vara drivande i kravarbete, ha en helhetsbild över stödsystemet samt att vara nyckelperson i uppsummering inom sitt/sina processområden. De utsedda samordnarna kommer att lägga sin huvudsakliga tid i projektet under 2015-2016. De kommer att avlastas delar av sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna fokusera på samordnarrollen.
 

Projektets uppdrag

Projektet ska specificera behov och krav på systemstödet, vara stöd under upphandlingen gällande kravdetaljering och utvärdering av inkomna anbud samt implementera upphandlat ekonomisystem, elektroniskt fakturahanteringssystem och inköpssystem inklusive fakturaväxel och driftservice.
 

Projektets vision

Projektets vision är att få ett gränssnitt för de system som ingår i projektets systemstöd. Det kan illustreras med denna bild.

"En användarupplevelse för systemstödet inom ekonomi"

Bild på projektets vision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raindance; Behöver du hjälp eller har frågor?

Mejla: ekonomisystem@liu.se


Kalendarium

2017

September
5/9 Budget/prognosmodulen öppnas

November
20/11 Styrgruppsmöte LiU

2018

Januari
20/1 Avslutande Styrgruppsmöte

 

Styrgrupp

Agneta Frode Blomberg (ek.dir. ordf)
Anne-Li Silberk (adm.chef Tema)
Joakim Nejdeby (IT dir.)
Lena Bernström (adm.chef ISV)
Per-Olof Brehmer (prefekt IEI)

 

 


Sidansvarig: agneta.soderholm@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-29