Göm menyn

Uppföljning och bokslut

För uppföljning av LIU:s verksamhet och ekonomi finns externa och interna regler och anvisningar. Externa regler för redovisning och kommentarer till verksamhetens resultat (resultatredovisning) i förhållande till LiU:s uppgifter som framgår av Högskolelag, Högskoleförordning och LiUs regleringsbrev återfinns i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I sistnämnda förordning regleras även upprättandet av finansiella delen i årsredovisningen och upprättandet av delårsrapport.

Interna anvisningar för inrapportering av uppgifter till resultatredovisningen i årsredovisningen upprättas varje år av centrala planeringsfunktionen och skickas ut till berörda. Anvisningar till tertialrapport, delårsrapport och finansiella delen i årsredovisning upprättas av centrala ekonomifunktionen och skickas ut till berörda. För löpande uppföljning av ekonomiredovisningen har särskilda kontrollrutiner införts vilka ska genomföras av samtliga bokslutsenheter.

Därutöver detta följs verksamheten årligen upp genom av universitetsledningen beslutade verksamhetsdialoger.

 

Uppföljning av gränsvärde kapitalförändring

Enligt riktlinjerna för hantering av balanserad kapitalförändring finns beslut om gränsvärden för tillåtna över- respektve underskott per bokslutsenhet. Riktlinjerna ska skapa incitement för verksamheten att omsätta resurser till verksamhet i samma takt som resurser inflyter samt skapa möjlighet att prioritera och omfördela resurser enligt strategikartan.

 

Budgeterings- och uppföljningsprocesserna vid LiU  (Beslut Dnr 2017-02087)

 

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: ann-charlotte.bremin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-22