Göm menyn

Rapportering vid tertial 2

 

Vid varje bokslutstillfälle, kvartal och tertial, ska projektperiodiseringar och periodiseringar av enstaka intäkter och kostnader göras och kontrolleras. Det är viktigt att kontrollera att bokföringen av projekten överensstämmer med förväntat utfall.

 

Tidplan

 

Prognosen för helår 2018 registreras i Raindance. Budget- och prognosmodulen är öppen från 3 september för registrering. Tänk på att resultatet till och med augusti ändras fram till 6 september när den automatiska projektperiodiseringen och parallellfördelningen avslutas.

Prognosen ska vara registrerad i Raindance senast 11 september. Instruktion för registrering av prognos återfinns under länken nedan.

  Prognosmanual

 

Att skicka in till ekonomiredovisning@liu.se senast torsdag 13 september (Inga pappersdokument) :

  1. Kontrollpunkter, signerad PDF.
  2. Signerad PDF-utskrift av utfall tertial 2 samt prognos 2018 enligt instruktion nedan.
  3. Kommentar och analys, signerad av prefekt eller motsvarande. Mallen återfinns nedan.

Länkar till dokument

   1  Anvisningar och kontrollpunkter vid periodbokslut.

   2. Instruktion för uppföljningsbild att signera.

   3. Mall för kommentar och analys.

 

 

 

 

 

 

 

Inlogg Raindance

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: ann-charlotte.bremin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24