Göm menyn

Rapportering vid tertial 1


Vid varje bokslutstillfälle, kvartal och tertial, ska projektperiodiseringar och periodiseringar av enstaka intäkter och kostnader göras och kontrolleras. Det är viktigt att kontrollera att bokföringen av projekten överensstämmer med förväntat utfall.

Tidplan

Prognosen för 2019 registreras i Raindance. Budget- och prognosmodulen är öppen från 29 april. Tänk på att resultatet till och med april ändras fram till 7 maj kl.14.00, då både manuella och automatiska projektperiodiseringar är gjorda.

Prognosen ska vara registrerad i Raindance senast måndag 13 maj kl. 17.00. Instruktionen för registrering av prognos återfinns under länken nedan.

Prognosmanual 

Att skicka in till ekonomiredovisning@liu.se senast onsdag 15 maj (inga pappersdokument):

  1. Kontrollpunkter, signerad PDF.

  2. Signerad PDF-utskrift av utfall tertial 1 samt prognos 2019 enligt instruktion nedan.

  3. Kommentar och analys, signerad av prefekt eller motsvarande. Mallen läggs ut under april månad.

1 Anvisningar Kontrollpunkter vid periodslut

2 Instruktion för uppföljningsbild att signera

3 Kommentar och analys, skall signeras

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: ann-charlotte.bremin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02