Göm menyn

Redovisningsmodell


Den ekonomiska redovisningen visar de ekonomiska följderna av den verksamhet som bedrivs vid universitetet.
Redovisningen har som mål att ge en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen vid LiU. Syftet är dels att ge tillförlitlig ekonomisk information som kan ligga till grund för beslut, dels att ge information till intressenter utanför LiU.

Faktorer som påverkar Linköpings universitets (LiUs) redovisning

Redovisningsmodellen ska kunna identifiera olika typer av ekonomiska händelser. Händelserna ska redovisas på ett sätt som gör det möjligt att kunna följa upp ekonomin efter hur organisationen ser ut och verksamheten bedrivs.
Redovisningsmodellen ska visa vilka typer av intäkter och kostnader som finns, vilket ekonomiskt resultat och ställning som uppstår. Den ska även visa hur verksamheten finansieras och vad den kostar.

Redovisningsplan

LiUs redovisningsplan består av de konteringsfält som ekonomisystemet innehåller.
Redovisningsplanen är indelad i två (2) delar: kontoplan och objektplan.
Kontoplanen indelar olika ekonomiska händelser, i en resultaträkning när det gäller tillgångar och skulder samt eget kapital.
Objektplanen används i första hand för interna behov men även för att kunna ge underlag för rapportering till andra intressenter.

Redovisningsplan 

Modell för kostnadsfördelning

Tillämpning av SUHFs modell för kostnadsfördelning s.k. full konstnadsredovisning

Vägledning för direktifiering av kostnader

Lathund för direktifiering av kostnader

Kostnader

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: andreas.sundberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02