Göm menyn

Utgående moms


Med utgående moms menas moms som hänför sig till försäljning av varor eller tjänster. Det finns ingen särskild förordning som reglerar hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms. Reglerna om utgående moms för statliga myndigheter följer mervärdesskattelagen (1994:200).

Vi som myndighet ska normalt sett ta ut moms när vi säljer varor eller tjänster inom Sverige. Vid inköp från utlandet kan det istället uppstå så kallad omvänd skattskyldighet och då ska vi bokföra in- och utgående moms på förvärvet av varan eller tjänsten.

Det finns varor och tjänster som enligt mervärdesskattelagen är undantagna från skatteplikt som t.ex. fakturering mellan statliga myndigheter, lokaluthyrning samt viss utbildning och tjänst som är ett led i myndighetsutövningen.

Uppgifter om vilka myndigheter som är statliga finns på Offentliglistan:

Offentliglista

 

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: sara.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02