Göm menyn

Uppdragsutbildning


LiU Uppdragsutbildning inrättades i januari 2018. Enheten ska fungera som en länk mellan LiU och offentlig sektor, företag och andra organisationer som är intresserade av kompetensutveckling för sina anställda eller medlemmar. LiU Uppdragsutbildning samarbetar med och ger stöd åt institutioner och fakulteter i arbetet med uppdragsutbildning.

På LiU Uppdragsutbildnings interna sidor finns information som rör uppdragsutbildning och regler och riktlinjer kopplat till uppdragsutbildning: LiU Uppdragsutbildning.

Schematisk process

Här nedan visas en schematisk skiss över en generell process för uppdragsutbildning. Vill du se bilden i större format klicka här

 

Bild över processen

 

Hantering periodisering under projekttiden

För varje nytt uppdragskontrakt läggs nya unika uppdragsklassade projekt upp i Raindance märkta HPER. Ett projekt på LiU Uppdragsutbildningsenheten och ett på den bokslutsenhet som genomför utbildningen (eller de bokslutsenheter om det är flera som är utförare). Projekten knyts ihop med Projektgrupp i RD och det görs av LiU Uppdragsenheten. Under pågående projekt periodiseras projekten då tillsammans. I normalfallet kommer institutionen att få ersättning från Uppdragsutbildningsenheten när utbildningen är genomförd och avslutad. Internfakturan bokförs på konto 34810 Övriga ersättningar och intäkter hos institutionen och på konto 57120 Utbildningstjänster hos Uppdragsutbildningsenheten.

Hanteringen av periodisering kan illustreras av följande exempel:

Projektet har en total intäkt på 250 tkr och börjar i januari och slutar i december.
Institution IBL ska erhålla 100 tkr, IEI 100  tkr och Uppdragsenheten 50 tkr. Ersättningen från uppdragsgivaren sker etappvis i efterhand.
Vid tertial har projektet kommit igång och har då totala kostnader på 100 tkr. Inbetalt från uppdragsgivaren är 80 tkr. Exempelt ser då ut så här

Periodisering uppdragsutbildning

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: andreas.sundberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04