Göm menyn

Tillgångar


En tillgång är en resurs som kontrolleras av LiU till följd av inträffade händelser och som förväntas ge LiU ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. En tillgång ska redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar eller den servicepotential som är förknippade med innehavet kommer att tillföras LiU och dess värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

I redovisningen indelas LiU:s tillgångar i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med anläggningstillgång förstås en tillgång som är för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Det är inte en tillgångs natur i sig utan avsikten med innehavet som är avgörande för en tillgångs klassificering. Ett exempel på det är en bil som tillverkats i en bilfabrik och ska säljas till en kund utgör en omsättningstillgång i bilfabriken medan en likadan bil i taxirörelse utgör en anläggningstillgång.

Anläggningstillgångar

Fordringar 

Periodavgränsningsposter tillgångssidan

Avräkning med statsverket

Kassa och bank

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04