Göm menyn

Kapital och Skulder


På balansräkningens högra sida (kallas passivsida) redovisas LiUs Kapital och Skulder. Posterna på passivsidan visar finansieringen av Tillgångarna som finns på vänstra sidan (kallas aktivsidan).

Kapital

Posten Kapital benämns Myndighetskapital med underposterna Statskapital, Resultatandelar i hel och delägda företag. Balanserad kapitalförändring samt Kapitalförändring enligt resultaträkningen. Summan Myndighetskapital visar den andel som LiU finansierar av redovisade Tillgångar på balansräkningens aktivsida.

Skulder

Under rubriken skulder redovisas posterna Avsättningar, Skulder m.m. samt Periodavgränsningsposter passiva med flera underposter till dessa. Summan Skulder visar den andel av redovisade Tillgångar på balansräkningens aktivsida som finansierats med posterna under skulder.

 

Myndighetskapital
Avsättningar
Skulder mm
Periodavgränsningsposter skuldsidan

 

Inlogg Raindance

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-25