Göm menyn

Kapital och Skulder


På balansräkningens skuldsida (kallas passivsida) redovisas universitetets kapital och skulder. Posterna på passivsidan visar finansieringen av balansräkningens tillgångar som finns på tillgångssidan (kallas aktivsidan).

Kapital

Posten kapital benämns myndighetskapital. Myndighetskapitalet består av underposterna statskapital, resultatandelar i hel och delägda företag, balanserad kapitalförändring samt kapitalförändring enligt resultaträkningen. Summan myndighetskapital visar den andel av redovisade tillgångar på balansräkningens tillgångssida som finansierats med myndighetskapital.

Skulder

Under rubriken skulder redovisas posterna avsättningar, skulder m.m. samt periodavgränsningsposter med flera underposter till dessa. Summan skulder visar den andel av redovisade tillgångar på balansräkningens tillgångssida som finansierats med posterna under skulder.

Myndighetskapital

Avsättningar

Skulder mm

Periodavgränsningsposter skuldsidan

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04