Göm menyn

Skattesatser


Läs mer om moms och skattesatser på skatteverkets hemsida

25% Moms

Den generella skattesatsen är 25 %. Här nedan finns vissa varor och tjänster uppräknade där skattesatsen är 12 % eller 6 %. För mer utförlig information hänvisas till Skatteverkets hemsida.

Vilken skattesats du ska använda beror på vad du säljer till din kund. Det spelar ingen roll vilken moms du själv fått betala när du köpt in en vara eller en tjänst.

12% Moms

Skattesatsen är 12% för

 • livsmedel
 • restaurang- och cateringtjänster
 • rumsuthyrning i hotellrörelse

Undantag:

Som livsmedel räknas inte

 • foder
 • levande djur, om de inte har behandlats för att släppas ut på marknaden som livsmedel
 • växter före skörd
 • läkemedel (även naturläkemedel)
 • kosmetika
 • tobak och tobaksprodukter
 • narkotika eller psykotropa ämnen
 • restsubstanser och främmande ämnen

Vatten räknas som livsmedel. Det gäller även dricksvatten från vattenkran. Skattesatsen 12 % gäller emellertid bara dricksvatten som tappats på flaska eller annan förpackning som är avsedda för försäljning.

Spritdrycker, vin och öl räknas som livsmedel. Skattesatsen 12 % gäller emellertid bara för lättöl och folköl, dvs. öl som får säljas i vanliga livsmedelsbutiker.

6% Moms

Skattesatsen är 6 % för

 • böcker, tidningar m.m.
 • persontransporter inom Sverige så som tåg-, flyg-, buss och taxitransporter av människor
 • vissa entréavgifter
 • idrottsverksamhet
 • museiverksamhet
 • biblioteksverksamhet
 • försäljning av vissa rättigheter
 • program och kataloger om de ges ut i syfte att informera om sådan verksamhet som ska beskattas med 6%

Undantag:

E-böcker, nättidningar och annan information som läses elektroniskt, t ex via Internet samt talböcker är exempel på tjänster som det istället är 25% moms på.

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: sara.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02