Göm menyn

Periodavgränsningsposter skuldsidan


Med periodavgränsningsposter på skuldsidan avses skuldposter som periodiserar utgifter och inkomster till kostnader och intäkter vid bokslut.

Som periodavgränsningsposter på balansräkningens skuldsida redovisas:

Upplupna kostnader

Varor/tjänster som levererats under innevarande period/år men där fakturan bokförts i kommande period/år eller där faktura ännu inte erhållits.

Oförbrukade bidrag

Erhållna bidragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader.

Övriga förutbetalda intäkter

Under innevarande period/år fakturerade eller erhållna inkomster som avser kommande perioder/år.

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-05