Göm menyn

Momskonton


Konton för Ingående moms

15410 Ingående moms

15430 Ingående moms skattepliktig verksamhet (vid ÅR)

15440 Ingående moms köp tjänster från EU

15450 Ingående moms köp varor från EU

15460 Ingående moms köp div tjänster utanför EU

15470 Ingående moms köp spec tjänster oms Sverige

Konton för Utgående moms

Svensk moms

25710 Utgående moms 25%

25711 Importmoms 25%

25720 Utgående moms 12%

25721 Importmoms 12%

25730 Utgående moms 6%

25731 Importmoms 6%

Omvänd skattskyldighet 

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till staten. Om LiU har gjort ett inköp från utlandet där omvänd skattskyldighet gäller måste LiU redovisa dessa inköp i skattedeklarationen. För att underlätta för den som sammanställer deklarationen för LiU finns olika konton att bokföra på beroende på om det gäller varor eller tjänster och om det är inom eller utanför EU. För att det ska bli rätt här måste man kontera både ingående och utgående moms på dessa köp.

Uppdelning måste göras per momssats för varuinköp från EU-land och för tjänstehandel med utlandet (inom eller utanför EU) .

 

Bokföring av omvänd skattskyldighet sker numer endast på central enhet och behövs inte bokföras på institutionsnivå.

25741 Utgående moms köp tjänster från EU 25 %

25742 Utgående moms köp tjänster från EU 12 %

25743 Utgående moms köp tjänster från EU 6 %

 

25751 Utgående moms köp varor från EU 25 %

25752 Utgående moms köp varor från EU 12 %

25753 Utgående moms köp varor från EU 6 %

 

25761 Utgående moms köp div tjänster utanför EU 25%

25762 Utgående moms köp div tjänster utanför EU 12%

25763 Utgående moms köp div tjänster utanför EU 6%

 

25771 Utgående moms köp spec tjänster oms i Sverige 25%

25772 Utgående moms köp spec tjänster oms i Sverige 12%

25773 Utgående moms köp spec tjänster oms i Sverige 6%

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: ginnet.nduwarugira@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04