Göm menyn

Moms och VAT


I detta avsnitt finns information om mervärdesskatt samt anvisningar för kontering av moms.

Kontakta gärna REDEN/PEA när du har frågor eller vill diskutera tolkningar och principer. Det är också värdefullt om erfarenhet och kunskap överförs från enheterna till REDEN/PEA för att kunna komma hela LiU tillgodo. Därför vill vi gärna få information när någon haft en momsfråga som utretts inom institutionen.

Ingående moms

Utgående moms

Skattesatser

Momskonton

Fakturering mellan myndigheter

Moms vid utrikeshandel

  • Moms vid konferenser
    Vid fakturering av konferensavgift ska moms inte debiteras andra svenska universitet eller andra statliga myndigheter. Om det är en student som faktureras ska moms läggas på. För att moms inte ska debiteras ska fakturan ställas till ett svenskt universitet, inte till privatpersonen. Om någon betalar med sitt betalkort räknas det som privatperson. När det gäller fakturering till utlandet ska vi numera inte lägga på moms. Enligt nytt ställningstagande från skatteverket är det bara till utländska privatpersoner vi ska lägga på moms. (Undantaget från huvudregeln gäller endast om man inte kan avgöra om man fakturerar till en privatperson eller inte.)
  • Regler för moms vid representation finns på de sidor där regler för representation beskrivs.  Lathund representation
  • Intyg om monsregistering för LiU
    LiU registeringsbevis

Mer information

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: ginnet.nduwarugira@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04