Göm menyn

Moms vid utrikeshandel

I Raindance bokförs moms vid utrikeshandel enbart på centralt kostnadsställe en gång i månaden. Vi gör då en utsökning på olika konton för varor och tjänster med motparter inom och utanför EU.

ENHETERNA BOKFÖR ALLTSÅ INGEN UTLANDSMOMS LÄNGRE.

Det kan ändå vara bra att känna till informationen som finns nedan.

 

Om en utlandsfaktura avseende tjänster innehåller moms ska man i första hand kontakta leverantören och be om en ny faktura utan moms. Leverantören ska få vårt VAT-nummer och ange det på fakturan. Men man kan också, som ett alternativ, återvinna momsen från respektive land. Beloppsgräns vid återvinning av utländsk moms är satt till 500 kronor. Fakturor med moms som ska återvinnas skickas till ekonomiredovisning@liu.se

 

Det är bra att komma ihåg att om en utländsk leverantör har ett svenskt VAT-nummer ska det vara moms på fakturan och den momsen ska bokföras som vanlig svensk moms på konto 15410.

 

Information om hur utlandsmoms fungerar

 

Arbetsgång - utländsk leverantörfaktura

Varor

Tjänster

Exempel och konteringsanvisningar

 

Vanliga frågor och svar

1. En faktura kommer från utlandet och avser konferensavgift, är det rätt att de har debiterat moms på sin faktura?

Svar: Nej, konferenser ska ses som huvudregel. Fakturan ska vara utan moms och vi ska bokföra omvänd moms. I de fall moms ändå debiterats får vi skicka fakturan för momsåtervinning.

 

2. En faktura från utlandet gäller tryckning, är det vara eller tjänst?

Svar: Tryckning anses vara en tjänst.

 

3. När fakturan gäller något som beställts och laddats ner digitalt, tex licenser eller utgivande av artikel ska det anses som vara eller tjänst?

Svar: Allt som sker elektroniskt ses som tjänst.

 

4. En faktura från USA (tredje land) gäller varor, ska vi lägga på moms på den?

Svar: Nej, vi redovisar inte någon moms på fakturan när varor kommer utanför EU, det sker i skattedeklarationen med så kallad importmoms.

För mer info om tull se Tullfrågor

 

5. En faktura från ett utländskt företag med filial i Sverige och svenskt VAT nummer har debiteras svensk moms, är det rätt?

Svar: Ja, alla som är momsregistrerade i Sverige ska lägga på svensk moms.

 

6. Vilka konton använder jag för kontering av moms på utlandsfakturor?

Svar: Se Momskonton

 

7. En faktura från Norge på hotellövernattning innehåller moms är det rätt?

Svar: Ja, det är ett av undantagen till omvänd skattskyldighet. Detta gäller även om fakturan kommer från ett EU land.

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: sara.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-22