Göm menyn

Moms vid utrikeshandel


Vid inköp från utlandet

I Raindance bokförs moms vid utrikeshandel enbart på centralt kostnadsställe en gång i månaden. Vi gör då en utsökning på olika konton för varor och tjänster med motparter inom och utanför EU.

Enheterna bokför alltså ingen utlandsmoms.

Om en utlandsfaktura avseende tjänster innehåller moms ska man i första hand kontakta leverantören och be om en ny faktura utan moms. Leverantören ska få vårt VAT-nummer och ange det på fakturan. När det gäller konferenser i utlandet är det vanligt att de fakturerar med moms, om de då inte vill skicka ny faktura så får vi återvinna momsen istället. Beloppsgräns vid återvinning av utländsk moms är satt till 500 kronor. Sådana fakturor och även andra utländska fakturor med moms som ska återvinnas skickas till ekonomiredovisning@liu.se

Det är bra att komma ihåg att om en utländsk leverantör har ett svenskt VAT-nummer ska det vara moms på fakturan och den momsen ska bokföras som vanlig svensk moms på konto 15410.

Vid fakturering till utlandet

Exempel på konteringar

1. Inrikes resekostnader
Konto 31440 + 6% moms

2. Resekostnader i utlandet
Konto 31440 ingen moms

3. Arvoden/traktamenten
Konto 31440 ingen moms

4. Hotellkostnad inrikes
Konto 31440 + 12% moms

5. Hotellkostnad utrikes
Konto 31440 ingen moms

6 Konferenspaket
Konto 31440 ingen moms, om man fakturerar en privatperson ska man dock lägga på 25% moms.

7. Föreläsningskostnad
Konto 31440 ingen moms

8. Bilhyra, hyrd i Sverige
Konto 31440 + 25% moms, om bilen är hyrd i mer än 30 dagar=ingen moms

9. Bilhyra, hyrd utomlands
Konto 31440 ingen moms

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: sara.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02