Göm menyn

Kostnader


I detta avsnitt förklaras hur hantering och bokföring sker av de utbetalningar, kostnader och utgifter som är vanligt förekommande inom LiU.

Utbetalning avser själva betalningstillfället, till exempel när universitetet betalar en leverantör för en vara eller tjänst. Kostnad avser värdet av förbrukade resurser under en period. Begreppet utgift avser anskaffningstillfället och uppstår (som följd av en transaktion, till exempel ett inköp) när fakturan erhålls och bokförs. Kostnader är alltså periodiserade utgifter.

Avstämning av kostnadsbärare och bokföring av parallellförbrukning

Personal

Lokaler

OH

Övriga driftkostnader

Finansiella kostnader

Avskrivningar & nedskrivningar

Betalning med betalkort

Kontantutlägg

Ryggsäckar

Utlandsbetalningar

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: mike.thoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04