Göm menyn


Kostnader

I detta avsnitt förklaras hur hantering och bokföring sker av de utbetalningar, kostnader och utgifter som är vanligt förekommande inom LiU.

Utbetalning avser själva betalningstillfället, till exempel när universitetet betalar en leverantör för en vara eller tjänst. Kostnad avser värdet av förbrukade resurser under en period. Begreppet utgift avser anskaffningstillfället och uppstår (som följd av en transaktion, till exempel ett inköp) när fakturan erhålls och bokförs. Kostnader är alltså periodiserade utgifter.

Avstämning av kostnadsbärare och bokföring av parallellförbrukning

 

Personal
Lokaler
OH
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar & nedskrivningar
Betalning med betalkort
Kontantutlägg
Ryggsäckar
Utlandsbetalningar

 

 

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: mike.thoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-22