Göm menyn

Intäkter


Som intäkt i Linköpings universitets (LiU:s) resultaträkning redovisas medel som finansierar LiU:s verksamhet. Verksamheten finansieras med intäkter av anslag, intäkter av avgifter och intäkter av bidrag.

Den traditionella finansieringsformen via anslag från statens budget (regering och riksdag) utgör cirka 65 % av universitetets finansiering. Vid sidan av intäkter av anslag finansieras verksamheten även via externa intäkter i form av bidrag (cirka 35 %) från såväl statliga som utomstatliga finansiärer och via avgifter från uppdragsverksamhet (uppdragsforskning och uppdragsutbildning). En mindre del av finansieringen sker genom försäljning av varor och övriga tjänster. Intäkter av uppdrag och försäljning utgör s.k. avgiftsfinansierad verksamhet.

Intäkter av anslag

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter av bidrag

Finansiella intäkter

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04