Göm menyn

Ingående moms


Med ingående moms menas moms som hänför sig till ersättning för förvärv av varor och tjänster. Statliga myndigheter har enligt mervärdesskattelaget inte rätt att göra avdrag för ingående moms. LiU tillhör dock gruppen statliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen och vars rätt till kompensation för ingående moms regleras i förordning (2002:83). Detta innebär att universitetet har rätt till kompensation för ingående moms så länge inköpet är hänförligt till den verksamhet vi bedriver med stöd av regleringsbrevet.

När universitetet köper in varor eller tjänster, då ingående moms finns med på leverantörsfakturan, registreras momsen på ett centralt kostnadsställe (24020). Institutionens kostnadsbärare har därmed ingen kostnad för momsen.

Om det finns ett momsregistreringsnummer på fakturan, men ingen moms är pålagd, måste en hänvisning finnas på fakturan som talar om varför ingen moms är debiterad. Om det inte finns någon hänvisning ska leverantören kontaktas för att upplysa om varför ingen moms är debiterad. Mellan statliga myndigheter ska aldrig någon moms debiteras.

Då Linköpings Universitet är köparen och handlar från en näringsidkare i ett annat EU-land ska det enligt huvudregeln inte vara någon moms på fakturan. En förutsättning är då att vårt VAT-nummer angivits vid beställningen. Har VAT-numret inte angivits anses tjänsten vara omsatt i säljarens land och den utländske leverantören dibiterar sitt lands moms på fakturan. Vid betalning av fakturan får denna moms inte dras av utan hela fakturabeloppet belastas projektet.(Mer information om detta finns under avsnitt Moms vid utrikeshandel)

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

EKUS (Ekonomienheten Campus US)

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: ginnet.nduwarugira@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-04