Göm menyn

Fakturering mellan myndigheter


Myndigheter ska inte fakturera andra myndigheter inklusive moms. Anledningen är att staten som helhet utgör en juridisk person och alltså är ett enda skattesubjekt.

Om LiU gör ett inköp som delvis är för en annan myndighets räkning, exempelvis en resa, så är det LiU som bokför hela den ingående momsen och vidarefakturerar endast den andra myndigheten sin del av kostnaden exklusive moms. (Undantag är om den andra myndigheten saknar kompensationsrätt för ingående moms, i så fall ska kostnaden inklusive moms vidarefaktureras.)

Länk till myndighetsförteckning

De statliga affärsverken inkluderas inte i staten enligt mervärdesskattelagen. Vid försäljning till de statliga affärsverken, statliga bolag och statliga stiftelser kan det därför bli aktuellt att lägga på utgående moms vid fakturering.

Inlogg Raindance

Kontakta oss


Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING

Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)


Sidansvarig: sara.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02