Göm menyn

Avsättningar

De avsättningar som görs på LiU är

  • Avsättningar för pension och liknande förpliktelser
  • Övriga avsättningar

Under avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, bokförs pensionsförpliktelser som universitetet ansvarar för, det vill säga hur mycket beviljade framtida pensioner som ska utbetalas.

Under övriga avsättningar bokförs en bedömning av framtida kostnader som uppstår vid avveckling av personal.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: maarit.backlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-17