Göm menyn

LiU interna anvisningar och mallar

De anvisningar som är specifika för ett givet år återfinns årsvis nedan.

Länkar till budget och budgetdokument som fakulteterna tar fram, samlas under rubriken Budgetdokument från fakulteterna.

Budgetarbetet sträcker sig över treårsperioder som uppdateras årligen, där år ett i intervallet utgör budget medan år två och tre är planer. Budgeten är en konsekvens av hur verksamheten i finansiella termer, planerar att hushålla med resurserna för att genomföra planerade aktiviteter.  

Instruktioner och mallar för budgetarbetet distribueras av planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) som även ansvarar för att samla in och sammanställa allt material till rektor och universitetsledningen.

2019

Inför kommande budget- och planeringsperiod 2019-2021 ska senast den 1 december följande skickas in till ekonomiredovisning@liu.se:

Ett komplett signerat PDF-dokument bestående av

 1. Bokslutsenhetens handlingsplan 2019-2021
 2. Budget 2019 och plan 2020-2021 som resultat av registrerad och stängd budget i Raindance. (Uppföljningsbild budget).

Anvisningar

Gemensamma förutsättningarna för planering och budget 2019 och plan för åren 2020-2021.

Bilagor till gemensamma förutsättningar

Bilaga 1 Verksamhetsplan och budget för 2019 samt plan för 2020-2021

Bilaga 2 Fördelning av anslag för strategiska lokaler 2019

Bilaga 3 Finansiering av företagshälsovård 2019

Bilaga 4 Lokalkostnadsfördelning 2019

Bilaga 5 Fördelning av central och fakultets OH 2019

Bilaga 6 Fördelning av investeringsutrymme per bokslutsenhet 2019

 

Mallar och instruktioner

 1. Mall för handlingsplan och budget 2019-2021
 2. Mall 7020 tabell handlingsplan 2019-2021

 3. Instruktion Uppföljningsbild budget

 4. Utbildningsmaterial och manual till Budget och Prognos

 

 

 

2018

Inför kommande budget- och planeringsperiod 2018-2020 ska beloppen för första gången registreras i Raindance.

Senast den 1 december ska följande skickas in till ekonomiredovisning@liu.se:

 1. Kommentar gällande budget. Mallen återfinns nedan.

 2. Signerad pdf-utskrift av budget 2018 och plan 2019-2020 som ett resultat av registrerad och stängd budget i Raindance. Se instruktion nedan.

Anvisningar

Gemensamma förutsättningar för bokslutsenheternas budget 2018 och plan för 2019 och 2020

Gällande ovanstående anvisning finns en förändring vad gäller investeringsbudget (avsnitt 3.3). Enskilda investeringar som överstiger 1 miljon kronor behöver endast specificeras i Raindance (se länk till manual för Budget och Prognos nedan för detaljerade instruktioner), inte enligt annan särskild mall.

Bilagor till gemensamma förutsättningar

Bilaga 1 Verksamhetsplan och budget för 2018 samt plan för 2019-2020

Bilaga 2 Fördelning av anslag för strategiska lokaler 2018

Bilaga 3 Finansiering av företagshälsovård 2018

Bilaga 4 Lokalkostnadsfördelning 2018

Bilaga 5 Fördelning av central och fakultets OH 2018

Bilaga 6 Fördelning av investeringsutrymme 2018

Mallar och instruktioner

 1. Mall kommentarer avseende planering och budget 2018-2020
 2. Instruktion Uppföljningsbild budget
 3. Utbildningsmaterial och manual till Budget och Prognos

 

 

 

2017

Anvisningar

Gemensamma förutsättningar för bokslutsenheternas budget 2017 och plan för 2018 och 2019

Bilagor till gemensamma förutsättningar

Bilaga 1 Verksamhetsplan och budget för 2017 samt plan för 2018-2019

Bilaga 2 Fördelning av anslag för strategiska lokaler 2017

Bilaga 3 Finansiering av företagshälsåvård 2017

Bilaga 4 Lokalkostnadsfördelning 2017

Bilaga 5 Fördelning av Central och Fakultets OH 2017

Bilaga 6 Fördelning av investeringsytrymme 2017

Mallar

Mall kommentarer avseende planering och budget 2017-2019

Budgetmall ekonomisk rapportering 2017-2019

Budgetmall/instruktion Agresso-rapport investeringar

 

 

Budgetdokument från fakulteterna

Länk till filosofiska fakulteten                                           

Länk till medicinska fakulteten

Länk till tekniska fakulteten                                             

Länk till utbildningsvetenskap

Länk till LiU gemensam budgetdokumentation

 

 

 

 

Kontakta oss

Kontaktpersoner

Planerings- och ekonomiavdelningen PEA

Bokslutsenheterna

Lokal administratör i Raindance

Har du frågor om:

Redovisning - ekonomiredovisning@liu.se

Fakturasupport - fakturasupport@liu.se

Kassan/inbetalningar
kassan@liu.se

Ekonomisystem - ekonomisystem@liu.se

Vill du ha information via e-postlista, ekoinfo, anmäl dig här

Anmälan till e-postlista

 

 

Genvägar

Om du saknar något i "Genvägar", hör gärna av dig till ekonomiredovisning@liu.se.  Det går utmärkt att ha flera genvägar till samma webbsida.
 

Faktureringsadress
Linköpings universitet
Fakturasupport
581 83 LINKÖPING


Organisationsnummer LiU
202100-3096

Bankgironummer
5050-0016 (Danske Bank)

 

 


Sidansvarig: eva.wessen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-17