Göm menyn
Kontaktpersoner för ekonomifrågor inom BKV, HMV och IMT
  Avdelning Ekonom Ekonomiadministratör/fakturahantering
17IMT Controllerfunktion Jörgen Jonson  
17MT IMT Medicinsk teknik David Alinder Tara Asadi
17VS IMT Verksamhetsstöd David Alinder Tara Asadi
85DISP HMV Diagnostik och specialistmedicin Sabina Tulek Anette Kempe
85HMV Controllerfunktion Britt Nordberg  
85ORH HMV Omvårdnad och reproduktiv hälsa Maria Hedtjärn Marie Danielsson
85PRNV HMV Prevention, rehabilitering och nära vård Sophie Stoppert Gustafsson Karin Kylliäinen
85SH HMV Samhälle och hälsa Charlotte Larsson Lena Hector
85VS HMV Verksamhetsstöd Britt Nordberg Haifa Adam
86BARNAF BKV Barnafrid Lars Reinholdsson Mia Wirdeland
86BKH BKV Barns och kvinnors hälsa Lina Jonsson Klas Felber
86BKV Controllerfunktion Lina Jonsson  
86CELLB BKV Cellbiologi Rikard Karlsson Anna Weinhofer
86CSAN BKV Centrum för social och affektiv neurovetenskap Lena Törnborg Fredrik Kilström
86CSAN-kst 86150 BKV WCMM Lina Jonsson Fredrik Kilström
86II BKV Inflammation och infektion Lars Reinholdsson Mia Wirdeland
86KK BKV Klinisk kemi Therese Henriksson Mia Wirdeland
86KOO BKV Kirurgi, ortopedi och onkologi Rikard Karlsson Klas Felber
86KOO-kst 86187 BKV Bengt Ihre forskarskola David Alinder Klas Felber
86KOO-kst 86194 BKV Strategiområde LiU Cancer Rikard Karlsson Klas Felber
86LAFO BKV Läkemedelsforskning David Alinder Tara Asadi
86MMV BKV Molekylär medicin och virologi Lina Jonsson Christina Fahlgren
86MMV-kst 86060 BKV Strategiområde MIIC Lina Jonsson Mia Wirdeland
86NEURO BKV Neurobiologi Therese Henriksson Anna Weinhofer
86NEURO-kst 86107 BKV Strategiområde Systemneurobiologi David Alinder Anna Weinhofer
86SOI BKV Service och infrastruktur Lina Jonsson Mia Wirdeland och Christina Fahlgren
86SOK BKV Sinnesorgan och kommunikation Therese Henriksson Fredrik Kihlström
86VS BKV Verksamhetsstöd Lina Jonsson Mia Wirdeland och Christina Fahlgren

 

 


Sidansvarig: lena.tornborg@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-11