Göm menyn

FAQ

Detta är en ny sida där vi håller på att bygga upp en struktur för att fylla på med frågor och svar som rör våra ekonomi-  och uppföljningsprocesser t.ex. sådant som är av allmän karaktär och tas upp i Frågelådan.

Frågelådan - veckans frågor om ekonomiredovisning

De frågor om ekonomiredovisning som kommer till redovisningsenheten (REDEN), adress ekonomiredovisning@liu.se, besvaras så snart som möjligt och med målet att svar lämnas inom en vecka.

I slutet på veckan träffas en grupp inom REDEN för att:

  • diskutera utestående frågor så att svar kan lämnas under dagen
  • gå igenom svar som lämnats tidigare under veckan och stämma av ev. behov av komplettering av ekonomianvisningarna på webben eller annan informationsspridning.

Mötet syftar till att säkerställa att vi svarar innan veckan är slut samt till att underlätta kunskapsdelning inom LiU.

Den som vill diskutera en fråga direkt med gruppen är välkommen att höra av sig och meddela att man vill delta i vårt möte.

 

Frågor och svar kring Raindance (systemstödet för ekonomiprocesserna)

I detta dokument finns de vanligaste frågorna, indelade i olika kapitel, som kom i samband med införandet av Raindance.  

 


Sidansvarig: mike.thoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-15