Göm menyn

E-handel och faktura

Fakturasupport

Fakturasupporten har som uppdrag att sortera leverantörsfakturor för inscanning och se till att de kommer till rätt flöde för vidare hantering i Raindance. Vi har telefonsupport för fakturafrågor, exempelvis fel inscannat antal sidor på en faktura, eller inscannat belopp, flytta en faktura i flödet eller varför en faktura inte har blivit betald. 
Leverantörer kan vända sig hit med frågor, till exempel vilken adress de ska skicka fakturan till och vilken referens det ska vara, eller när deras faktura blir betald.

Vi ser också till att påminnelser och utlandsfakturor kommer till berörda.
Alla leverantörsupplägg i Raindance görs av Fakturasupport. Om en leverantör saknas skickas blankett " Saknad leverantör inrikes-Raindance", alternativt "Saknad leverantör utlands-Raindance" till fakturasupport.

Blanketten "Utbetalning Raindance" ska användas när utbetalning behöver ske enligt ett annat underlag än en faktura från leverantör. Den ska fyllas i på datorn för att den ska kunna läsa scannas in och fältet Leverantörsnummer ska vara tomt om leverantören inte finns upplagd i Raindance.

Vid frågor rörande systemet  kontakta Ekonomisystem.

 

Vid frågor rörande leverantörsfakturor ring: 013-28 13 00 eller

Skicka e-post till fakturasupport@liu.se

 

Vid systemfrågor:

Skicka e-post till ekonomisystem@liu.se

 

För att söka äldre fakturor:

Inloggning till Palette

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: annette.widen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-09