Göm menyn

 

Ett effektivare verksamhetsstöd

Linköpings universitet ska frigöra resurser från verksamhetsstödet till kärnverksamheten. Detta ska ske genom att dubbelarbete tas bort och att alla enheter inom LiU har samma slags verksamhetsstöd som är fysiskt nära kärnverksamheten, relevant, av god kvalitet och effektivt.

Effektiviseringsuppdraget har slutförts och övergått i ordinarie förändringsarbete.

 

Nyheter

 

Direktsänd frågestund - se filmen

Missade du fredagens frågestund kring effektiviseringsutredningen av verksamhetsstödet? (2019-06-17)
 

Stegvisa förändringar av verksamhetsstödet

När rektor Helen Dannetun nu beslutar om hur verksamhetsstödet vid LiU ska effektiviseras blir det efter en modell med mer stegvisa förändringar som genomföra under längre tid än vad... (2019-06-14)
 

Status i effektiviseringsuppdraget

Sedan Marianne Granfelt lämnade sin utredning till rektor om ett effektivare och robustare verksamhetsstöd har ett intensivt arbete pågått för att ytterligare konkretisera och prioritera bland förslagen vad gäller innehåll och genomförande. Eftersom vi också har en ny institutionsindelning att ta hänsyn till har dock arbetet förskjutits något jämfört med den ursprungliga tidplanen. Vi räknar nu med att kunna ta fram ett beslutsunderlag under april månad och därefter genomföra ett öppet informationsmöte enligt samma modell som vid tidigare tillfällen.
Under arbetets gång kommer information lämnas vid ledningens ordinarie möten med prefekter, administrativa chefer och kanslichefer.
 

Ett långsiktigt förändringsarbete

Utredaren Marianne Granfelt har nu lämnat sitt förslag till rektor på ett effektivare och robustare verksamhetsstöd vid Linköpings universitet. Huvudlinjen i förslaget är att verksamhetsstödet ska vara fysiskt placerat i kärnverksamheten men organisatoriskt tillhöra och ledas av respektive processägare.

 

LiU Tryck och biluthyrningen kvar på LiU

Efter två kompletterande utredningar till effektiviseringsuppdraget har universitetsdirektör Kent Waltersson beslutat att biluthyrningen genom LiU-Bil och tryckeriverksamheten i LiU-Tryck blir kvar i sin nuvarande form.

 

Filmen från tredje informationsmötet

Missade du informationsmötet om effektiviseringsuppdraget den 7 december på Campus US? Nu finns filmen från mötet tillgänglig.

 

Det tredje informationsmötet

Fredag 7 december hålls ett direktsänt informationsmöte kring det pågående effektiviseringsuppdraget i Hasselquistsalen på Campus US. Mötet startar kl 12.15 och pågår till kl 13.00.
Mötet går att följa genom https://liu-se.zoom.us/j/781846906
Filmen från mötet kommer också i efterhand att läggas ut på Insidan.

 

Film från andra informationsmötet

Filmen från det andra öppna informationsmötet om effektiviseringsuppdraget finns nu att se för de som är inloggade på LiU. (2018-10-29)

 

Bättre koll på verksamhetsstödet

Vad kostar verksamhetsstödet på LiU och hur har kostnaderna förändrats under åren? Ja, det är frågor som visat sig inte helt lätta att besvara. Därför har en ny beräkningsmodell tagits fram. (2018-10-17)
 

Samarbete och samordning vid tillsättning av vakanser inom verksamhetsstöd

Från och med den 1 oktober införs anställningsprövning vid LiU. Tillsättning av vakanser som uppstår inom verksamhetsstöd kommer att prövas av HR-direktören. (2018-09-26)

 

Standardhårdvara för datorer införs

I ett beslut om fortsatt arbete kring Effektiviseringsutredningen har rektor slagit fast att införa standardhårdvara för datorer på universitetet om inte särskilda skäl föreligger. (2018-06-18)

Genomlysningen fortsätter

Arbetet med att effektivisera verksamhetsstödet tar nu nästa steg och riktar in sig på de mer långsiktiga, genomgripande effekterna och mer omfattande besparingar. (2018-06-19)
 

Film från första informationsmötet

Filmen från det första öppna informationsmötet om effektiviseringsuppdraget finns nu att se för de som är inloggade på LiU. (2018-05-04)
 

Långsiktiga förändringar ger bäst effektivisering

Uppdraget att se över hur verksamhetsstödet vid Linköpings universitet ska bli mer effektivt går nu in i nästa fas. Ett paket med kostnadsreduceringar motsvarande upp till 10 miljoner kronor. (2018-04-25)
 

Effektivare verksamhetsstöd

Ett arbete har nyligen satt igång som ska landa i ett effektivare verksamhetsstöd på LiU. Vad är det egentligen som ska göras? (2017-12-07)
 

 

Kontakt

Frågor och synpunkter som berör Effektiviseringsuppdraget skickas till:
effektiviseringsuppdraget@liu.se

 

 

slutrapport

 

Läs slutrapporten här (pdf)

 

 

direktsänd frågestund 14 juni 2019

 


Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-04